Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference
Urban Drug Policies Conference

II Międzynarodowa Konferencja nt. Miejskich Polityk Narkotykowych (UDPC2016) to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń poświęconych polityce narkotykowej w przestrzeni miejskiej. Propaguje profesjonalizację miejskich polityk narkotykowych, poprawę jakości współpracy międzysektorowej, transfer wiedzy pomiędzy europejskimi miastami oraz promocję i upowszechnianie miejskich polityk narkotykowych opartych na dowodach naukowych.

UDPC2016 to:

  • Spotkanie środowiska samorządowego, rządowego i pozarządowego – wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, networking.
  • Wybitni eksperci z zakresu polityki narkotykowej, redukcji szkód, leczenia uzależnień, epidemiologii, profilaktyki, prowadzenia organizacji pozarządowych, zarządzania, CSR i komunikacji z Polski i ze świata.
  • Debaty, wykłady i warsztaty, a także publikacje naukowe i raporty.

Zajęliśmy się opracowaniem pełnej identyfikacji wizualnej wydarzenia, materiałów pomocniczych a także dwujęzycznej strony internetowej konferencji.

Urban Drug Policies Conference

  • Repertuar
  • branding
  • event
  • www
 

Clients

client logos
Back to top